Turrapport - Hornindalsrokken 09.09

Hornindalsrokken
Hornindalsrokken Foto: Gunnar Iversen

9.  September gikk turen  til  Hornindalsrokken. Gunnar Iversen og Per Rune Loen var turleiarar.

Det var 12 i turfølget forrige helg.

Hornindalsrokken
Hornindalsrokken Foto: Gunnar Iversen
Hornindalsrokken
Hornindalsrokken Foto: Gunnar Iversen
Hornindalsrokken
Hornindalsrokken Foto: Gunnar Iversen
Hornindalsrokken
Hornindalsrokken Foto: Gunnar Iversen
Hornindalsrokken
Hornindalsrokken Foto: Gunnar Iversen

Skrevet av Hilde Barmen 18. september 2018