Turrapport- Mosekleivhornet 03.03.19

Mosekleivhornet
Mosekleivhornet Foto: Karin Eltvik

3. mars gikk turen til Mosekleivhornet i Hoddevik på Stadtlandet. Karin Eltvik var turleiar.

Karin forteller at det var sju persoar med på turen. Dei møttes på om lag det høgste punktet på bilvegen mot Hoddevika, og gjekk oppmerka sti til Mosekleivhornet 540 moh. På toppen vart det pause med mat og kaffe og ein fekk nytt den flotte utskita utover i godt vær. 

Turfølget brukte ein time og eit kvarter opp til toppen.

Karin takkar for turen!

Mosekleivhornet
Mosekleivhornet Foto: Siw Person
Mosekleivhornet
Mosekleivhornet Foto: Karin Eltvik
Mosekleivhornet
Mosekleivhornet Foto: Siw Persson
Mosekleivhornet
Mosekleivhornet Foto: Mona Bakke Svarstad
Mosekleivhornet
Mosekleivhornet Foto: Siw Persson
Mosekleivhornet
Mosekleivhornet Foto: Karin Eltvik

Skrevet av Hilde Barmen 6. mars 2019