Turrapport Eggenipa16.08.2020

Toppen er nådd
Toppen er nådd Foto: Arve Idar Utnes

Det var ikkje mange som hadde funne veien til Eggenipa 16. august. Kanskje var grunnen at det låg tåke i Nordfjord og nede i Våtedalen.

Ingen møtte opp for å vere med på turen, men i Øvredalen var vi komne over tåka, og vi hadde en nydelig fin tur.

Inst i Øvredalen låg det i år mykje snø, så stien var lagt om slik at den gjekk på sørsida.

Turleder Arve Idar

Fin utsikt
Fin utsikt Foto: Arve Idar Utnes
Godt å ha bru over elva
Godt å ha bru over elva Foto: Arve Idar Utnes
Foto: Arve Idar Utnes
Foto: Arve Idar Utnes
Foto: Arve Idar Utnes

Skrevet av Vigdis Hatlenes 27. august 2020