Turrapport Nibbejellet 08.05

Turfamilie
Turfamilie Foto: Anne Britt Heggen

Barnas Turlag Vågsøy hadde tur til Nibbefjellet i Vågsvåg.

Grunna sjukdom måtte turleiarane trekke seg ved oppmøte. Ein familie møtte . Desse er svært godt kjend i fjellet her ute, då dei bur like ved, og Arne Jon har vore turleiar sjølv i svært mange år. Arne Jon var med å starta Ytre Nordfjord Turlag for 30 år sidan. Desse tok turen til Nibbefjellet på eigahand. 

Skrevet av Hilde Barmen 9. mai 2016